ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Медична освіта
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науки:
педагогічні (24.10.2017) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
016 - Спеціальна освіта (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22139-12039ПР від 27.05.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-2751(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-5998(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.

Scientific journal designed to highlight the ways and methods of improving of higher medical education, to exchange the experience in organization of teaching work. The journal publishes articles of scientific and methodical nature on the methodology and modern teaching methods, the characteristics of teaching subjects in the fields of medicine and pharmacy at undergraduate and postgraduate levels of education. The journal included to the List of professional publications in which articles can be published on awarding scientific degrees in pedagogical science. The short communications, reviews, original contributions and history of medical schools are published also.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38 0352) 43-49-56,,(098)8477269,+38(097) 7008085,+38(098) 8872692
FAX:
journaltdmy@gmail.com,fedushunno@tdmu.edu.ua,kovbasyuk_i@tdmu.edu.ua
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, Україна, 46001