ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Меліорація і водне господарство
останнє оновлення 26-04-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут водних проблем і меліорації НААН
Науки:
сільськогосподарські (09.03.2016) перереєстрація
технічні (09.03.2016) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (07.04.2022)
сільськогосподарські (07.04.2022) перереєстрація
сільськогосподарські (24.04.2024)
Спеціальності:
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
101 - Екологія (07.04.2022)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (07.04.2022)
208 - Агроінженерія (07.04.2022)
202 - Захист і карантин рослин (24.04.2024)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24001-13841Р від 19.06.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-5643(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-5562(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У Журналі обговорюються актуальні питання меліорації, гідротехніки, сільськогосподарського використання та екології меліорованих земель, зрошення та дренажу, моніторингу меліорованих земель, їх концептуальні досягнення та прикладні розробки, які можуть бути використані для охорони навколишнього середовища, сільськогосподарського виробництва та розвитку передових технологій.

The Journal intends to discuss urging issues of soil science, agricultural use and ecology of reclaimed areas, irrigation and drainage, soils’ monitoring, their conceptual breakthroughs and applied developments which can be used for environmental protection, agricultural production and development of advanced technologies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
AGRIS (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
CrossRef (посилання)
ResearchBib International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) (посилання)
Scilit (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
РОМАЩЕНКО
Михайло Іванович
доктор наук (технічні), професор, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук,, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-9997-1346
Член Редколегії
ФАЙБИШЕНКО
Борис Олександрович
BORIS
FAYBISHENKO
доктор наук (технічні), Лауренс Берклі Національна Лабораторія, Каліфорнійський Університет Берклі, США, Каліфорнія, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202924276, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0085-8499
АДАМЧУК
Валерій Васильович
VALERII
ADAMCHUK
доктор наук (технічні), професор, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Україна, 9, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56179838200, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0358-7946
БУЛГАКОВ
Володимир Михайлович
VOLODYMYR
BULGAKOV
доктор наук (технічні), професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55916679700, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3445-3721
РОКОЧИНСЬКИЙ
Анатолій Миколайович
ANATOLIY
ROKOCHYNSKIY
доктор наук (технічні), професор, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196353087, 6, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5248-6394
ЧАРНИЙ
Дмитро Володимирович
DMYTRO
CHARNYI
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України", Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук,, Україна, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55776816400, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4632-0558
КОВАЛЬЧУК
Володимир Павлович
VOLODYMYR
KOVALCHUK
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, Київ, 3, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200320434, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3317-9022
БОГАЄНКО
Всеволод Олександрович
VSEVOLOD
BOHAIENKO
кандидат наук (технічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна, Київ, 7, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8708467600, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3317-9022, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2434876/vsevolod-o-bohaienko/
КОВАЛЬЧУК
Павло Іванович
PAVLO
KOVALCHUK
доктор наук (технічні), професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, 3, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200316926, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1424-6995
КОВАЛЕНКО
Петро Іванович
PETRO
KOVALENKO
доктор наук (технічні), професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209023088, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3270-9415, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3097814/peter-kovalenko/
КРАВЧУК
Володимир Іванович
VOLODYMYR
KRAVCHUK
доктор наук (технічні), професор, Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»,, Україна, 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203879705&eid=2-s2.0-85053352829, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2196-4960
МИХАЙЛОВ
Юрій Олексійович
YURIY
MYKHAILOV
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3082-6543
ПОПОВ
Віктор Миколайович
VIKTOR
POPOV
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202216683&eid=2-s2.0-85047488475, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2024-0290
ХОРУЖИЙ
Петро Данилович
PETRO
KHORUZHYI
доктор наук (технічні), професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-361X
ВИШНЕВСЬКИЙ
Віктор Іванович
VIKTOR
VYSHNEVSKYI
доктор наук (географічні), професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, 2, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35756707600, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2900-1598
ЯЦЮК
Михайло Васильович
MYKHAILO
YATSIUK
кандидат наук (географічні), Директор Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, Київ, 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202160827&eid=2-s2.0-85047344699, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5535-715X
МУЗИКА
Олександр Павлович
OLEKSANDR
MUZYKA
кандидат наук (технічні), Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3388-3001
ШЕВЧУК
Сергій Анатолійович
SERHII
SHEVCHUK
кандидат наук (технічні), старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57227157100, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5844-4980, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3265168/serhii-shevchuk/publications/
БАРТ
ШУЛЬЦ
BART
SCHULTZ
доктор філософії (сільськогосподарські), професор, Delft University of Technology - IHE Delft, Нідерланди, Нідерланди, 16, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8390274900&eid=2-s2.0-85059669201, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3969-8357, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2851611/bart-schultz/
РАФІК
ІСЛАМ
RAFIQ
ISLAM
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, The Ohio State University, США, 23, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102263550, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2244-0395, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1313685/rafiq-islam/
УШКАРЕНКО
Віктор Олександрович
VICTOR
USHKARENKO
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», Україна, 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207861046, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7319-1731
ТАРАРІКО
Олександр Григорович
OLEKSANDR
TARARIKO
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5132-0157, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3187506/oleksandr-tarariko/
БАЛЮК
Святослав Антонович
SVIATOSLAV
BALIUK
доктор наук (сільськогосподарські), професор, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» НААН, Україна, 3, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602732087, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8372-6514
ПІЧУРА
Віталій Іванович
VITALII
PICHURA
доктор наук (сільськогосподарські), професор, ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет», Україна, 8, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189495808, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0358-1889, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1521533/pichura-vitalii/
МОШИНСЬКИЙ
Віктор Степанович
VIKTOR
MOSHYNSKYI
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, 9, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201828016, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1661-6809
ТОНХА
Оксана Леонідівна
ОKSANA
TONKHA
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, 6, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56593230500, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0677-5494
ШАТКОВСЬКИЙ
Андрій Петрович
ANDRII
SHATKOVSKYI
доктор наук (сільськогосподарські), професор, заступник директора з наукової роботи Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, 2, https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194725708, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4366-0397, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2955256/andrii-shatkovskyi/
ВЕРГУНОВ
Віктор Анатолійович
VIKTOR
VERGUNOV
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5476-4845
ТАРАРІКО
Юрій Олександрович
YURII
TARARIKO
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8475-240X
СЛЮСАР
Іван Тимофійович
IVAN
SLIUSAR
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Національний науковий центр Інститут землеробства НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8980-5160
ЖОВТОНОГ
Ольга Ігорівна
OLGA
ZHOVTONOG
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Україна, Україна, 2, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54790361200, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5966-9081, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3086251/olga-zhovtonog/
ВАСЮТА
Володимир Вікторович
VOLODYMYR
VASIUTA
доктор наук (сільськогосподарські), старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7786-1843
МАЛЯРЧУК
Микола Петрович
MYKOLA
MALYARCHUK
доктор філософії (сільськогосподарські), старший науковий співробітник, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0150-6121, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3085918/mykola-maliarchuk/
ШОВН
Лукас
LUCAS
SHAWN
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Державний Університет Кентуккі, США, 4, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55313342800, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5551-950X, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3316681/shawn-lucas/
РЕТЬМАН
Сергій Васильович
SERHII
RETMAN
доктор наук (сільськогосподарські), професор, Інститут захисту рослин НААН, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7059-0195

Контактні дані

(044) 257-40-30,+38(067)791-67-11
FAX:

Інститут водних проблем і меліорації НААН, вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022