ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Металофізика та новітні технології
Metallophysics and Advanced Technologies
Металлофизика и новейшие технологии
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
фізико-математичні (28.12.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
136 - Металургія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 431 від 08.02.1994

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1024-1809(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-1511(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал «Металлофизика и новейшие технологии» («МФиНТ») публікує ще неопубліковані статті та огляди, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях і містять результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики і технології металів, сплавів та сполук з металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію щодо конференцій, семінарів; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів. Тематика журналу: електронні структура і властивості, дефекти кристалічної ґратниці, фазові перетворення, фізика міцності та пластичності, металічні поверхні й плівки, будова і властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів, аморфний та рідкий стани, взаємодія випромінення і частинок з конденсованою речовиною.

‘MFiNT’ publishes the new results of experimental and theoretical researches in the physics and technology of metals, alloys, and compounds with metallic properties; reviews of the monographs; information on conferences and seminars; information on the history of metal physics; advertising of new technologies, materials, and devices. Scope of the Journal: Electronic Structure and Properties, Crystal-Lattice Defects, Phase Transformations, Physics of Strength and Plasticity, Metallic Surfaces and Films, Structure and Properties of Nanoscale and Mesoscopic Materials, Amorphous and Liquid States, Interactions of Radiation and Particles with Condensed Matter.

Журнал «Металлофизика и новейшие технологии» («МФиНТ») публикует ещё неопубликованные и не находящиеся на рассмотрении для опубликования в иных изданиях статьи и обзоры, содержащие результаты экспериментальных и теоретических исследований в области физики и технологий металлов, сплавов и соединений с металлическими свойствами; рецензии на монографии; информацию о конференциях, семинарах; сведения по истории металлофизики; рекламу новых технологий, материалов, приборов. Тематика журнала: электронные структура и свойства, дефекты кристаллической решётки, фазовые превращения, физика прочности и пластичности, металлические поверхности и плёнки, строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов, аморфное и жидкое состояния, взаимодействия излучения и частиц с конденсированным веществом.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Scopus (посилання)
Eigenfactor score
Fiz Karlsruhe
Inspec
Pascal
MedSci
Chemical Abstracts Service (CAS)
EBSCOhost
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Котречко
С. О.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-5210-4934, ResearcherID: Q-6322-2016, Scjhus ID: 6701366883

Контактні дані

+380 44 4229551,+380 44 4229583,+380 44 4241352
mfint@imp.kiev.ua
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, «МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ», бульв. Акад. Вернадського, буд. 36, 03142, м. Київ, Україна