ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
технічні (06.03.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13038-1922 Р від 20.07.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0130-1039(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.

The book publishes articles on research in the fields of engineering geodesy, satellite geodesy, geodetic gravimetry, cartography, photogrammetry, remote sensing, geoinformatics, cadastre and land monitoring.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 258-26-98
FAX:
galyna.gavryshkevich@gmail.com
Інститут геодезії Національний університет "Львівська політехніка" вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, Львівська область, 79013