ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (16.05.2016) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6938 від 04. 02.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-345(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2415-7198(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин, важливі методологічні, історіографічні та джерелознавчі питання. Значна увага приділяється недостатньо вивченим проблемам новітньої історії країн Центрально-Східної Європи, сучасних міжнародних відносин, починаючи з історії Великої війни, участі в них України. Вагоме місце посідають дослідження, присвячені міжнародним зв’язкам України й українського народу, їхньому значенню в контексті європейської та світової історії, а також еволюції зовнішньої політики незалежної Української держави, з’ясуванню її місця та ролі в глобальній системі міжнародних відносин. Регулярно подається наукова інформація, публікуються матеріали міжнародних наукових конференцій, рецензії на монографії і підручники з всесвітньої історії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Slavic Humanities Index
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 279-87-04
FAX: 38 044 279-63-62
vsesvit_vid@ukr.net
вул. М. Грушевського, 4, офіс 500, м. Київ, Україна, 01001