ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Мікробіологічний журнал
Mikrobiologichnyi Zhurnal
останнє оновлення 10-07-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
біологічні (06.03.2015) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (26.11.2020)
медичні (20.06.2023)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (07.05.2019) перереєстрація
091 - Біологія та біохімія (26.11.2020)
222 - Медицина (20.06.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24174-14014ПР від 22.10.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1028-0987(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2616-9258(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Мікробіологічний журнал публікує оригінальні експериментальні статті і аналітичні огляди з мікробіології, вірусології, біотехнології, імунології, молекулярної біології та цитології. У виданні публікуються закінчені експериментальні роботи, оглядові статті, короткі та дискусійні повідомлення, рецензії на видання, статті з історії науки та біографічні портрети видатних вчених, а також наукова хроніка в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.

Microbiological Journal is the Ukrainian reviewed edition which takes for consideration original experimental papers and analytical reviews in microbiology, virology, biotechnology, immunology, molecular biology and cytology. Investigations in the field of general, soil, technical and medical microbiology, physiology of industrial microorganisms, experimental mycology, theoretical and applied aspects of virology, genetics, biochemistry and molecular biology of microorganisms, production of new biologically active substances of microbial origin, biotechnology and protection of the environment with the use of microorganisms as well as reviews, disscusions, short communications, personalia are interested in journal editorial board.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
PubMed
MEDLINE
CrossRef
EBSCOhost
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 526-11-79
FAX:
micromiol.j@gmail.com
Редакція "Мікробіологічного журналу", Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154