ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Мінералогічний Журнал
Mineralogical Journal (Ukraine)
останнє оновлення 19-06-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
Науки:
геологічні (29.12.2014) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12859 -1743 ПР від 16.06.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: ISSN 2519-2396(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-447X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Друкуються статті, огляди, що висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, пошукової та екологічної геохімії, рудоутворення, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги і хронікальні матеріали.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 424-02-42
FAX: (38044) 424-12-70
minjourn@ukr.net,igmr@igmof.gov.ua
пр-т Акад. Палладіна, 34, м. Київ-142, Україна, 03142