ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Мова
останнє оновлення 01-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Науки:
філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8932 від 06.07.2004

Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-4558(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Болгарська, Польська, Чеська, Сербська, Німецька, Французька, Іспанська, Турецька (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9489(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Болгарська, Польська, Чеська, Сербська, Німецька, Французька, Іспанська, Турецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

Отрасль и проблематика: Публикация результатов актуальных теоретических и прикладных проблем лингвистики. Разноаспектные исследования феномена языка и речи. Рецензирование монографий, научных сборников, словарей, учебников и учебных пособий, посвящённых изучению языков.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380487488854,380964966406,38 096 496-64-06
FAX:
stepanov.odessa@gmail.com,e.stepanov@onu.edu.ua
Французський бульвар, 24/26, кімн. 111, 113, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65058