ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Мовознавство
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Науки:
філологічні (04.07.2014) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5562 від 18.10.2001

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0027-2823(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-0595(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 279-29-64,(044) 525-86-75
FAX: (044) 525-86-75
movozn-journal@ukr.net,alexandr.yeroshenko@hotmail.com
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна