ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Мультиверсум. Філософський альманах
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Науки:
філософські (11.07.2016) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
031 - Релігієзнавство (17.03.2020)
033 - Філософія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1544-4016Р від 17.07.2009

Періодичність: 10 на рік (із свідоцтва); 10 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-8142(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Дослідження історико-філософської думки, актуальних проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, філософії права, філософії освіти, історії вітчизняної та зарубіжної філософії, культурології, соціології

Investigations of historical-philosophical conceptions and contemporary issues of social philosophy, philosophy of history, philosophical anthropology, philosophy of culture, logic, religious studies, ethics and aesthetics, philosophy of law, philosophy of education, history of Ukrainian and foreign philosophy, cultural studies, sociology

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 237-84-48
FAX:
article@multiversum.com.ua,mv@multiversum.com.ua
вул. Трьохсвятительська, 4, к. 327, м. Київ, 01001, Україна