ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
Науки:
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (17.03.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)
136 - Металургія (02.07.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
163 - Біомедична інженерія (02.07.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23231-13071ПР від 22.03.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1816-5230(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-3794(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення проблемних питань нанофізики й наноелектроніки, електронної і атомарної будови кластерних та наноструктурних матеріялів, аморфних стопів, апатитоподібних біосистем, колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок та покриттів, дослідженню їх фізико-хімічних властивостей

Coverage of the issues of nanophysics and nanoelectronics, electronic and atomic structure of the cluster and nanostructured materials, amorphous foot, nanoscale colloidal systems, nanostructured films and coatings, the study of their physical and chemical properties.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
JOURNAL FACTOR
Academic Research Index (ResearchBib)
Advanced Sciences Index (ASI)
Cosmos Impact Factor (CIF)
WorldCat
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 422-95-51,424-12-21
FAX: (044) 424-25-61
tatar@imp.kiev.ua,dsleonov@gmail.com
б-р акад. Вернадського, 36, МСП, м. Київ-142, 03680, Україна