ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наука та інновації
Science and Innovation
Наука и инновации
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Науки:
технічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (24.05.2018)
фізико-математичні (04.04.2018) не надано категорію А, Б
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
071 - Облік і оподаткування (24.05.2018)
073 - Менеджмент (24.05.2018)
075 - Маркетинг (24.05.2018)
076 - Підприємництво та торгівля (24.05.2018)
232 - Соціальне забезпечення (24.05.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (24.05.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.05.2018)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.05.2018)
051 - Економіка (24.05.2018)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (24.05.2018)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
111 - Математика (28.12.2019)
112 - Статистика (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (28.12.2019)
143 - Атомна енергетика (28.12.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (28.12.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (28.12.2019)
163 - Біомедична інженерія (28.12.2019)
171 - Електроніка (28.12.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (28.12.2019)
173 - Авіоніка (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
272 - Авіаційний транспорт (28.12.2019)
274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
208 - Агроінженерія (17.03.2020)
184 - Гірництво (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20704-10504ПР від 18.04.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-9066(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2413-4996(online)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1815-2066(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2413-497X(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових розробок і впровадження їх у виробництво.

The focus of the journal is the coverage of innovation policy in Ukraine, results of prospective research and development of the institutes of the National Academy of Sciences of Ukraine, universities and other organizations, as well as the issues of commercialization of scientific developments and their introduction into production.

Основное внимание журнал уделяет освещению проблем инновационной политики в Украине, результатов перспективных исследований и разработок институтов Национальной академии наук Украины, университетов и других организаций, а также вопросов коммерциализации научных разработок и внедрение их в производство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
CrossRef
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Стріха
Максим Віталійович
доктор наук (фізико-математичні), професор, Заступник Міністра освіти і науки України Міністерство освіти і науки України, Україна, Київ, Президент Українського фізичного товариства

Контактні дані

(044) 288-03-46,(050) 154-77-83
FAX: 38 (044) 239-65-67
innovation@nas.gov.ua
Президія НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601, Україна. Адреса редакції: вул. Терещенківська, 3, кімн. 57, м. Київ, Україна