ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наука, технології, інновації
Science, technologies, innovations
Наука, технологии, инновации
останнє оновлення 02-04-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Науки:
технічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні (04.04.2018) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
124 - Системний аналіз (09.02.2021)
126 - Інформаційні системи та технології (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22498-12398Р від 13.01.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6524(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі «Наука, технології, інновації» висвітлюються взаємопов’язані питання науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності, науково-технічної експертизи, державної політики у сфері інноваційного розвитку та проблеми впровадження наукових досягнень у виробництво.

The journal “Science, Technologies, Innovations” covers the interrelated issues of scientific and technological activities, intellectual property, scientific and technical expertise, public policy in the field of innovative development and the problems of introducing scientific advances into production.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Камишин
Володимир Вікторович
Kamyshyn
V.V.
доктор наук (педагогічні), кандидат наук (технічні), Директор ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8832-9470
Заступник Головного Редактора
Рева
Олексій Миколайович
Reva
O.M.
доктор наук (технічні), професор, головний науковий співробітник Національний авіаційний університет, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5954-290X
Член Редколегії
Аврамчук
Богдан Олегович
Avramchuk
B.O.
кандидат наук (економічні), заступник директора з науково-експертної діяльності ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8505-2157
Верещак 
Віктор Григорович
Vereshchak
V. G.
кандидат наук (технічні), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0914-6527
Дубницький Володимир
Іванович
доктор наук (економічні), професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3007-6116
Єгоров
Ігор Юрійович
Yehorov
I. Yu.
доктор наук (економічні), професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3829-6383
Писаренко
Тетяна Василівна
Pysarenko
T. V.
кандидат наук (технічні), заступник директора з прогнозно-аналітичної діяльності та моніторингу науково-технічного розвитку ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9806-2872
Півоваров
Олександр Андрійович
Pivovarov
O. A.
доктор наук (технічні), професор, ректор Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0520-171X
Попович
Олександр Сергійович
Popovych
O. S.
доктор наук (економічні), старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень наук-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
Федулова
Світлана Олександрівна
Fedulova
S. O.
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Університет імені Альфреда Нобеля, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5163-3890
Черваков
Олег Вікторович
Chervakov
O. V.
доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1631-3592
Гусейнова
Арзу Догру кизи
Huseynova
Arzu Dogru kizi
доктор наук (економічні), професор, Інститут наукових досліджень економічних реформ, Азербайджан, Азербайджан, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0981-9923

Контактні дані

+38 (044) 521-00-16,+38 (044) 521-00-59
FAX: (044) 528-25-41
journal@uintei.kiev.ua,nti@uintei.kiev.ua
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180