ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»
Scientific bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology»
останнє оновлення 15-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Мукачівський державний університет
Науки:
педагогічні (16.05.2016) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
12 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
13 - Початкова освіта (28.12.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
16 - Спеціальна освіта (28.12.2019)
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № КВ 24709-14649ПР від 17.02.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-3329(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-6788(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення актуальних питань з педагогічних та психологічних галузей, проблем педагогічної теорії та історії педагогіки, психолого-педагогічної комунікації, компаративної педагогіки та психології, диферсифікації та професіоналізації вищої школи, освітніх технологій та розвитку особистості, організаційної психології та психології праці, педагогічної та вікової психології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Google Scholar
InfoBase Index (IBI)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (03131) 2-11-09
FAX: 38 (03131) 2-11-09
ppmsu2015@ukr.net
Україна, Закарпатська область, 89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, Мукачівський державний університет.