РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія
Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy
останнє оновлення 30-06-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
педагогічні (12.05.2015) перереєстрація
психологічні (24.09.2020)
філософські (24.09.2020)
педагогічні (30.11.2021)
Спеціальності:
033 - Філософія (24.09.2020)
053 - Психологія (24.09.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (30.11.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23985-13825ПР від 19.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-9222(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-9230(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У збірнику публікуються статті науковців, викладачів, докторантів і аспірантів з актуальних питань педагогіки та психології.

Сollection of scientific papers contains articles of scholars, professors, doctoral students and post-graduates on actual problems of pedagogy and psychology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-83-57,097 771-06-26
FAX:
irvisop@meta.ua,irvisop@meta.ua
м. Київ, вул. Героїв Оборони 16, навчальний корпус № 15, кімната № 207