ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Міжнародний філологічний часопис
International Journal of Philology
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
035 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23986-13826ПР від 19.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-9737(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-9745(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Тематика журналу спрямована на висвітлення результатів наукових досліджень з питань мовознавства, літературознавства, перекладознавства, проблем теорії і методики навчання іноземних мов.

The journal highlights the findings of scholarly studies in linguistics, translation studies, theory and methods of foreign languages teaching.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
AGRIS
Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-82-41,,527-85-95
FAX:
olena14babenko@ukr.net,galitsav@yandex.ru
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15