ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»
останнє оновлення 15-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Науки:
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (27.09.2021)
Спеціальності:
181 - Харчові технології (27.09.2021)
182 - Технології легкої промисловості (27.09.2021)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17164-5934 ПР від 12.10.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7171(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Тематичні розділи журналу: Економічна теорія та історія економічної думки, Економіка і управління підприємством, Фінанси, банківська справа та страхування, Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, Економіка та управління національним господарством, Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Економіка сфери сервісу, Маркетинг та підприємництво, Освітня діяльність.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
visnykpuettn@gmail.com,mary.na2004@gmail.com
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 115, кафедра товарознавства непродовольчих товарів (к. 538а)