ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
економічні (11.07.2016) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15753-4225Р від 12.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-240X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Серія Економіка є загальнодержавним виданням, призначений для фахівців, які здійснюють теоретичні та прикладні дослідження з проблем економічної теорії та історії економічної думки, міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством, регіональної економіки, фінансів та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, економіко-математичного моделювання, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 52-48-07
FAX:
visnyk.econ@chnu.edu.ua
вул. Кафедральна, 2, м. Чернівці, Чернівецька область, 58012, Україна