ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові вісті КПІ
KPI Science News
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
фізико-математичні (13.07.2015)
хімічні (07.10.2015)
біологічні (09.03.2016)
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (28.12.2019)
143 - Атомна енергетика (28.12.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
171 - Електроніка (28.12.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-0546(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-8890(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

The journal publishes only the new results of fundamental and applied scientific research on the subjects of the journal, which had not been previously published in other scientific publications in Ukraine or abroad.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCOhost
Index Copernicus
WorldCat
J-Gate
Chemical Abstracts Plus (CASSI)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Ulrichsweb Global Serials Directory
AcademicKeys
Open Academic Journals Index (OAJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
WCOSJ
International Institute of Organized Research (I2OR)
Scholarsteer
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 204-91-23,,38(044) 204-94-53
FAX:
n.visti@kpi.ua,n-visti@kpi.ua
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.