РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки
Scientific Papers
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Українська академія друкарства
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
186 - Видавництво та поліграфія (17.03.2020)
051 - Економіка (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7651 від 30.07.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-6912(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Розгляд проблем поліграфічного машинобудування, технології поліграфічного виробництва і поліграфічних матеріалів, інформаційних технологій і автоматизації поліграфічного виробництва, розвитку економіки та соціальних комунікацій у видавничо-поліграфічному комплексі.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
EBSCOhost
Chemical Abstracts Service (CAS)
J-Gate
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
CrossRef
WorldCat
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (032) 242-23-57,(067) 59-67-418
nauk.fakh.zb@uad.lviv.ua
Українська академія друкарства, вул. Під голоско, 19, м. Львів, Львівська область, 79020, Україна