ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові записки Державного природознавчого музею
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний природознавчий музей НАН України
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17872-6722Р від 14.04.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-025X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін - загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка".

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (032) 235-69-17
FAX:
gural@smnh.org
вул. Театральна 18, м. Львів, Львівська область, Україна, 79008