ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки
Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences
останнє оновлення 06-03-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Центральноукраїнський національний технічний університет
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (02.07.2020)
242 - Туризм і рекреація (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23512-13352ПР від 13.07.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2 Архів3
ISSN: 2663-1636(print) наклад: 45
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-1644(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, менеджменту організацій, фінансів, кредиту, грошового обігу, маркетингу, обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності, міжнародних економічних відносин, економічної кібернетики, використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
ResearchGate (посилання)
CrossRef (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Левченко
Олександр Миколайович
Oleksandr
Levchenko
доктор наук (економічні), професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна, 1, ORCID: 0000-0001-5452-7420, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2318806/oleksandr-mykolayovych-levchenko
Заступник Головного Редактора
Шалімова
Наталія Станіславівна
Nataliia
Shalimova
доктор наук (економічні), професор, декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7564-4343, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2440786/nataliia-shalimova/
Член Редколегії
Дробязко
Світлана Ігорівна
Drobyazko
Svetlana
кандидат наук (економічні), професор, професор кафедри фінансів та обліку Інститут економіки та менеджменту; ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна, м. Київ, 8, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2022-0126, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1629875/svetlana-drobyazko/
Жовновач
Руслана Іванівна
Zhovnovach
Ruslana
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6758-3421
Каленюк
Ірина Сергіївна
Kalenyuk
Iryna
доктор наук (економічні), професор, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, м. Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1807-2849, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2123971/iryna-kalenyuk/
Кузьменко
Галина Іванівна
Kuzmenko
Halyna
кандидат наук (економічні), доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2792-1320, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1936765/halyna-kuzmenko/
Левченко
Анна Олександрівна
Levchenko
Anna
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6141-1565, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1838290/anna-oleksandrivna-levchenko/
Малаховський
Юрій Віталійович
Yurii
Malakhovsky
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0540-4429, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2318030/yurii-vitaly-malakhovsky/
Трохимець
Олена Іванівна
Trokhymets
Olena
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичний приватний університет, Україна, м. Запоріжжя, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7587-7948, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1885128/olena-i-trokhymets/
Царенко
Ілона Олександрівна
Ilona
Tsarenko
кандидат наук (економічні), старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3591-7877, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2312409/ilona-oleksandrivna-tsarenko/
Дрозд
Ірина Кузьмівна
Drozd
Iryna
доктор наук (економічні), професор, директор Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка, Україна, м.Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1930-2522
Лутай
Лариса Анатоліївна
Lutay
Larisa
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри менеджменту Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Україна, м. Київ, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2335-4795
Манцуров
Ігор Германович
Mantsurov
Igor
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, м. Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1753-0422, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2115800/igor-g-mantsurov/
Ревенко
Анатолій Дмитрович
Revenko
Anatolii
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри журналістики і міжнародних відносин ПВНЗ «Київський університет культури», Україна, м. Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4555-0677
Семикіна
Марина Валентинівна
Semykina
Мaryna
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6995-1267
Ушенко
Наталя Валентинівна
Ushenko
Natalya
доктор наук (економічні), професор, Професор кафедри фінансів та економіки Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3158-4497, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1842793/natalya-ushenko/
Гечбаія
Бадрі
Gechbaia
Badri
доктор наук (економічні), професор, директор департаменту бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумський державний університет імені Шота Руставелі; Національний інститут економічних досліджень, Грузія, м. Батумі, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2815-2228
Деніс
Д’якон
Deniss
Djakons
доктор наук (економічні), професор, Ректор ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвія, м. Ріга, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3052-6735
Маноле
Тетяна Максимівна
Manole
Tatiana
доктор філософії (економічні), професор, професор Національний інститут економічних досліджень, Республіка Молдова, м. Кишинів, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9215-6808
Хані
Хаідура
Hani
Haidoura
кандидат наук (економічні), Віце-президент з адміністративних та фінансових справ Американський університет з культури та освіти, American University of Culture & Education (AUCE), Лівія, м. Бейрут, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8136-4380
Секретар
Бугаєва
Марія Вікторівна
Maria
Buhaieva
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7460-9279, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2959451/mariya-bugaeva/publications
Смірнова
Ірина Володимирівна
Iryna
Smirnova
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, м. Кропивницький, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3755-4045

Контактні дані

38 (0522) 55-10-49,+380(0522)390414,+380(50)9086628,+380(95)1914552,+380(50)6522922
FAX:
nataliia.shalimova@gmail.com,bmw87forever@gmail.com,smirnova.iryna@ukr.net,stat_kntu@ukr.net
Контактна особа Шалімова Наталія Станіславівна
Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Кіровоградська область, Україна, 25006