ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Нові технології навчання
останнє оновлення 23-01-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Науки:
педагогічні (24.10.2017) перереєстрація
педагогічні (27.09.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (27.09.2021)
013 - Початкова освіта (27.09.2021)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (27.09.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22201 - 12101ПР від 08.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2710-3560(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2710-3579(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Узагальнення та поширення передового досвіду, впровадження нових технологій у навчання, що створює умови інтенсифікації та активізації освітнього процесу, реалізації психолого-педагогічних розробок у практиці викладання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

metody@ukr.net
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 36, каб. 316