ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Одеські астрономічні публікації
Odessa Astronomical Publications
останнє оновлення 19-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Науково-дослідний інститут "Астрономічна обсерваторія" при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова
Науки:
фізико-математичні /01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 / (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14722-3693 Р від 30.10.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-4215(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5215(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Розміщення наукових статей з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріалів конференцій, які організуються і проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Physical and mathematical sciences, astronomy, astrophysics, cosmology, space researches.

Размещение научных статей по вопросам астрономии, астрофизики, космических исследований, а также материалов конференций, которые организуются и проводятся с участием НИИ «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета имени И.И.Мечникова

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 722 03 96,38 (048) 722 03 96
FAX: 38 (048) 722 84 42
astronomical_observatory@onu.edu.ua
НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, Одеська область, 65014, Україна