ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка
Optoelectronics and Semiconductor Тechnique
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника
останнє оновлення 19-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12257-1141Р від 30.01.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0233-7577(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-6792(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікація наукових праць по елементам напівпровідникової техніки, оптоелектроніці і мікроелектроніці, нанотехнологіям та наноелектроніці, елементам радіоелектронних пристроїв на напівпровідниках і діелектриках, а також характеристик напівпровідникових приладів і матеріалів і також дії на них різноманітних чинників.

Papers on the elements of semiconductor technique and technology, optoelectronics and microelectronics, nanotechnologies and nanoelectronics, elements of radioelectronic devices on the base of semiconductors and dielectrics, characteristics of semiconductor devices and materials and also influence of different factors on them are presented.

Представлены работы по исследованиям элементов полупроводниковой техники и элементов радио-электронных устройств на полупроводниках и диэлектриках, по оптоэлектронике и микроэлектронике, нанотехнологиям и наноэлектронике. Анализируются характеристики упроводниковых приборов и материалов, а также влияние на них различных воздействий.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Сорокін
Віктор Михайлович

Контактні дані

525-63-73,525- 62-05
FAX:
opt@isp.kiev.ua
03028, м. Київ, пр. Науки, 41, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України