ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи
Adult Education: Theory, Experience, Prospects
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20056-9856 ПР від 01.07.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-6386(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць викладено результати наукових досліджень з проблем освіти дорослих, зокрема змісту, напрямів, історії її розвитку, порівняльного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 440-62-86,(044) 440-63-88
FAX:
andragogika@ukr.net,anishchenko_olena@ukr.net
Контактна особа Олена Аніщенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вул. Берлинського, 9, м. Київ, Україна, 04060