ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Педагогічний дискурс
останнє оновлення 19-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут педагогіки НАПН України
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Науки:
педагогічні (06.03.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
16 - Спеціальна освіта (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20734-10534 ПР від 30.04.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-9127(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-8769(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, неперервної педагогічної освіти тощо.

The collection of scientific papers “Pedagogical Discourse” contains peer-reviewed articles of theoretical and experimental character on topical problems of theory and history of pedagogics, school studies, methods of teaching, upbringing and career guidance of students in educational establishments and out-of-school institutions, theory and methods of educational management, professional formation of students, pedagogical practice, comparative pedagogics, social pedagogics, lifelong education, etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+ 38-067-914-74-98
FAX:
shorobura@gmail.com,aleks.halus@ukr.net,kgpa_nauka@ukr.net
29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ.