ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Поверхня
Surface
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
Науки:
фізико-математичні (17.03.2020)
хімічні (11.07.2016) перереєстрація
хімічні (02.07.2020)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15862-4334 Р від 27.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-5975(print) наклад: 300
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-5983(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику представлені статті, в яких викладені результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі розділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології і медицини. Розрахований на науковців, аспірантів та інших спеціалістів, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

A collection of articles in which the results of experimental and theoretical studies of the structure and reactivity of the surface of dispersed and porous materials, and the physical and chemical processes at the interface. Special attention is focused on the synthesis of new nanomaterials for solving various practical problems of chemistry, ecology and medicine. Designed for researchers, graduate students and other professionals whose work involves the synthesis and study of new oxide and carbon materials to solve various problems of chemistry, physics, biology and medicine.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Картель
Микола Тимофійович
Kartel
M.T.
доктор наук (хімічні), професор, Директор Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, Україна, Київ, h-індекс-7, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9431-5921, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/kartel
Секретар
Лобанов
Віктор Васильович
Lobanov
V.V.
доктор наук (хімічні), професор, завідувач відділу Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, Київ, h-індекс - 4, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Lobanov
Член Редколегії
Бєлякова
Людмила Олексіївна
Belyakova
L.A.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 11, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2562-4798, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Belyakova
Власова
Наталія Миколаївна
Vlasova
N.M.
доктор наук (хімічні), старший науковий співробітник, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна, h-індекс - 11, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Vlasova
Воронін
Євгеній Пилипович
Voronin
E.F.
доктор наук (хімічні), старший науковий співробітник, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 19
Геращенко
Ігор Іванович
Gerashchenko
I. I.
доктор наук (фармацевтичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Укораїна, h-індекс - 7, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Gerashchenko
Горбик
Петро Петрович
Gorbyk
P.P.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 10, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0533-4427, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Gorbyk
Гунько
Володимир Мусійович
Gun’ko
V.M.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 40, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6333-3441, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/B-8396-2014, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Gunko
Єременко
Ганна Михайлівна
Eremenko
A. M.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 17, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9943-7389, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Eremenko
Покутній
Сергій Іванович
Pokutnyi
S. I.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 12
Розенбаум
Віктор Михайлович
Rozenbaum
V.M.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 15, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2889-3915, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Rozenbaum
Семчук
Олександр Юрійович
Semchuk
O. Yu.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7390-2986, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Semchuk
Тарасенко
Юрій Олександрович
Tarasenko
Yu.A.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 8, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Tarasenko
Тьортих
Валентин Анатолійович
Tertykh
V.A.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс -16, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3253-0279, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Tertykh
Туров
Володимир Всеволодович
Turov
V.V.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 29, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2611-8854, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Turov
Будзуляк
Іван Михайлович
Budzulyak
I.M.
доктор наук (фізико-математичні), професор, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Україна, h-індекс - 6, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Budzulyak
Стрижак
Петро Євгенович
Strizhak
P. E.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України, Україна, h-індекс - 17, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0280-8719, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Strizhak
Кучмій
Степан Ярославович
Kuchmiy
S.Ya.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Україна, h-індекс - 21, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Kuchmiy
Остафійчук
Богдан Костянтинович
Ostafiychuk
B. K.
доктор наук (фізико-математичні), професор, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна, h-індекс - 5, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Ostafiychuk
Довбешко
Галина Іванівна
Dovbeshko
G.I.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут фізики НАН України, Україна, h-індекс - 15, http://www.iop.kiev.ua/en/galina-vanvna-dovbeshko/
Derylo-Marczewska
Anna
доктор наук (хімічні), професор, Maria Curie-Skłodowska University, Poland, h-індекс - 20, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0208-1257, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Derylo-Marczewska
Tascon
Juan
доктор наук (Оберіть галузь науки), професор, Instituto Nacional del Carbón, Spain, h-індекс - 55, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9219-7266, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/Tascon

Контактні дані

38 044 422 96 04
FAX: 38 044 424 35 67
info@isc.gov.ua,surfacezbirisc@gmail.com
Контактна особа Лобанов Віктор Васильович
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна