РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Поліграфія і видавнича справа
Printing and Publishing
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Українська академія друкарства
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
соціальні комунікації (02.07.2020)
Спеціальності:
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
186 - Видавництво та поліграфія (17.03.2020)
061 - Журналістика (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7652 від 30.07.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0554-4866(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 1998-6912(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення актуальних питань поліграфічного машинобудування, матеріалознавства та технології поліграфічного виробництва, видавничої справи, соціальних комунікацій та книгорозповсюдження.

Highlighting of current issues of printing mechanical engineering, material science and technology of printing production, publishing, social communications and book distribution.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (032) 242-23-57,(067) 59-67-418
nauk.fakh.zb@uad.lviv.ua,vydav.shevchuk@gmail.com
Українська академія друкарства, вул. Під Голоском, 19, м. Львів, Львівська область, 79020, Україна