ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Полімерний журнал
останнє оновлення 19-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС)
Науки:
хімічні (11.07.2016) перереєстрація
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
хімічні (26.11.2020)
фізико-математичні (26.11.2020)
Спеціальності:
102 - Хімія (26.11.2020)
104 - Фізика та астрономія (26.11.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8498 від 03.03.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1818-1724(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. Науковий Полімерний журнал приймає до розгляду статті з таких основних наукових проблем полімерів, полімерних матеріалів і композитів: – синтез, кінетика та механізм реакції отримання лінійних і сітчастих полімерів; – хімічна, структурно-хімічна і фізична модифікація полімерів; – структура, фізико-хімічні, фізичні властивості полімерів; – деструкція, старіння і стабілізація полімерів; – фізика макромолекул і їх систем; – хімічні і фізико-хімічні основи формування полімерних композитів, їхні структура та властивості.

Polymer Journal is the scientific journal on chemistry and physics of the polymers, polymer materials and composites and accepts for consideration the articles on following topics: – synthesis, kinetics and mechanism of reactions of the linear and cross-linked polymers; – chemical, structural-chemical and physical modification of polymers; – destruction, ageing and stabilization of polymers; – structure, physical-chemical and physical properties of polymers; – physics of macromolecules and their systems; – chemical and physical-chemical fundamentals of the polymer composites forming, their structure and properties.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 552 00 48,+38(044)292-00-48
FAX: +38(044)292-40-64
polymerjournal@ukr.net,ihvs@zeos.net
Україна, 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48