ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Пошукова та екологічна геохімія
Поисковая и экологическая геохимия
Exploration and Environmental Geochemistry
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
Науки:
геологічні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5957 від 20.03.2002

Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-956X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику наукових праць «Пошукова та екологіч на геохімія. Exploration and Environmental Geochemistry» друкуються оригінальні статті, огля ди, рецен зії та матеріали хронікального характеру, що висвітлюють актуальні проблеми пошукової та екологічної геохімії, її теоретичних та прикладних аспектів, відображення результатів експериментальних досліджень, нових мето дичних підходів до вирішення питань геохімії довкілля та геохімічних пошуків.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

9044)424-03-05
FAX:
zhovinsky@ ukr.net,igmof.zhuk@gmail.com
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України, пр-т Акад. Палладіна, 34, Кмїв-142, Україна, 03680