ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Прикладні проблеми механіки і математики
Applied Problems of Mechanics and Mathematics
Прикладные проблемы механики и математики
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) не фаховий
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
111 - Математика (24.09.2020)
113 - Прикладна математика (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6946 від 06.02.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-3022(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник є фаховим науковим виданням в галузі математики, механіки, інфор­матики. У журналі друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, при­­свячені методам дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторним методам функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосуванням, постановці та розв'язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

The journal publishes original, previously unpublished, peer-reviewed articles on

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (32) 258-96-23,(099) 60-29-176,(097) 651-12-20
FAX:
bshavarovskii@gmail.com,ibanakh@yahoo.com
Контактна особа Шаваровський Богдан Зеновійович
вул. Наукова, 3-б, 79060, м. Львів, Львівська область, Україна