РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми інформаційних технологій
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Херсонський національний технічний університет
Науки:
технічні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11321 - 201Р від 09.06.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-7005(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-0687(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
AcademicKeys
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX: