ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Проблеми кріобіології і кріомедицини
Проблемы криобиологии и криомедицины
Problems of Cryobiology and Cryomedicine
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Науки:
біологічні (07.10.2016) перереєстрація
медичні (07.10.2016) перереєстрація
біологічні /03.00.19 / (16.07.2018)
медичні /14.01.35 / (16.07.2018)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (16.07.2018)
222 - Медицина (16.07.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19761-9561ПР від 15.02.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-6143(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-7376(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал публікує огляди та оригінальні роботи з криобіологічного та кріомедичного дослідження, зокрема висвітлення механізмів травм, що виникають у біологічних об'єктах та викликані впливом низьких та наднизьких температур; природна резистентність біологічних засобів до холоду та їх порядок відновлення; розробка ефективних методів криозахисту та технології зберігання біологічних ресурсів при гіпотермічних та ультра низьких температурах, застосування гіпотермії, криотерапії та криоконсервованих біологічних препаратів для лікування різних патологій; клітинно-тканина терапія та інші питання низькотемпературної біології та медицини, а також розробка приладів та обладнання для низькотемпературної біології та медицини.

The Journal publishes the reviews and original papers on cryobiological and cryomedical research, in particular the elucidation of mechanisms of injuries occurring in biological objects and caused by the influence of low and ultra low temperatures; natural resistance of biologicals to cold and their recovery post effect; the development of effective methods of cryoprotection and technology of storage of biological resources under hypothermic and ultra low temperatures, application of hypothermia, cryotherapy and cryopreserved biologicals for treating various pathologies; cell and tissue based therapies and other issues of low-temperature biology and medicine, as well as development of devices and equipment for low temperature biology and medicine.

Журнал "Проблемы криобиологии и криомедицины" публикует оригинальные статьи, связанные с проблемами низкотемпературной биологии и медицины, а также смежных областей науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Zoological Records
EBSCOhost
Chemical Abstracts Service (CAS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Бондаренко
Т. П.
Bondarenko
Tatyana
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Україна, Харків, https://scholar.google.com.ua/citations?user=fWaxu3YAAAAJ&hl=ru

Контактні дані

38 (057) 373-41-43,X1168 373-38-07,373-30-39
FAX: (+38057) 373-59-52
cryo@online.kharkov.ua,journal@cryo.org.ua
61016, Україна, м. Харків, вул. Переяславська, 23