ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Проблеми надзвичайних ситуацій
останнє оновлення 21-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет цивільного захисту України
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
військові (17.03.2020)
Спеціальності:
161 - Хімічні технології та інженерія (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (11.07.2019)
261 - Пожежна безпека (11.07.2019)
263 - Цивільна безпека (11.07.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21459-11259ПР від 27.07.2015

Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0226(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-0234(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі. Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

The publication presents the results of scientific research in the field of civil protection. Consider organizational and technical aspects of the improvement of civil defense, reflecting the modern methods of improving the efficiency of civil protection and research trends in the industry. Materials intended for engineering civil defense workers, faculty, adjunct, students and students of higher educational institutions.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 057 707 34 90,+38 097 7361874
FAX:
pes@nuczu.edu.ua
Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, 94