РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми тертя та зношування
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (07.05.2019)
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)
133 - Галузеве машинобудування (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19956-9756 ПР від 29.04.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0370-2197(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання теорії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей. Журнал призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.

The book presents the results of research in the field of friction and wear are considered urgent issues that friction and wear theory, modern methods of research processes that develop on the surface layers of the contacting bodies during friction and methods of improving the durability of materials and surface restoration parts. The collection is designed for scientific and engineering staff dealing with friction and wear.

В журнале приводятся результаты научных исследований в области трения и износа, рассматриваются актуальные вопросы теории трения и износа, современные методы исследования процессов, которые развиваются на поверхностных слоях контактирующих тел при трении, а также методы повышения износостойкости материалов и восстановления поверхностей деталей. Журнал предназначен для научных и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами трения и износа.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

WorldCat
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCO Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 406 77 73
FAX: 38 044 406 77 73
PTZNAU@ukr.net
м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 2, к. 306