РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Єдине здоров’я та проблеми харчування України
One Health and Nutrition Рroblems of Ukraine
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя" МОЗ України
Науки:
медичні (06.03.2015) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)
229 - Громадське здоров’я (15.10.2019)
091 - Біологія та біохімія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23659-13499 ПР від 17.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-0694(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-9726(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

258-33-69
FAX: 258-96-43
nutr@medved.kiev.ua
вул. Героїв Оборони, 6, 03680, м. Київ-127