ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі
останнє оновлення 07-09-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний біотехнологічний університет
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
181 - Харчові технології (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22057-11957ПР від 12.03.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3990(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-2922(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості продуктів харчування і непродовольчих товарів.

The Collection of Scientific Papers contains articles on progressive technologies of foodstuffs, improvement of processes and apparatuses of food production enterprises. Physical-chemical and mathematical methods of foodstuffs research, results of commodity research and expertise as well as the issues of improving quality of food and non-food products are considered.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
InfoBase Index (IBI)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
WCOSJ
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057)3494519
FAX:
postrvv@i.ua
Харківський державний університет харчування та торгівлі, Видавництво університету, кімн. 43, вул. Клочківська, 333, м. Харків, Харківська область, 61051