ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Радіофізика і радіоастрономія
останнє оновлення 26-10-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Радіоастрономічний інститут НАН України
Український комітет радіосоюзу
Науки:
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 03.00.02, 04.00.05, 04.00.22, 05.07.12, 10.02.21, 20.02.04, 20.02.20, 21.07.02 / (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1231 від 02.02.1995

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-7007(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1027-9636(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються статті, короткі повідомлення та листи до редакції, що стосуються сучасних проблем радіофізики, електроніки та радіоастрономії, котрі містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, опис методів дослідження, апаратурної реалізації і практичного використання, а також поточну інформацію - коментарі, хроніку, персоналії.

The Journal publishes papers, brief information and letters to the editors relating to the modern problems of radio physics, electronics and radio astronomy, containing the results of fundamental and applied researches, description of research methods, hardware implementation and practical application, as well as current information such as comments, events, men of science.

В журнале публикуются статьи, краткие сообщения и письма в редакцию, посвященные современным проблемам радиофизики, электроники и радиоастрономии, содержащие результаты фундаментальных и прикладных исследований, описание методов исследования, аппаратурной реализации и практического использования, а также текущая информация - комментарии, хроника, персоналии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (57) 700-3092
FAX: 380 (57) 706-1415
journal@rian.kharkov.ua
Контактна особа Марина А. Король
вул. Мистецтв, 4, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна