РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Репродуктивна ендокринологія
Reproductive endocrinology
Репродуктивная эндокринология
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України»
ТОВ "ТРИЛИСТ"
НАМН України
МОЗ України
Науки:
медичні (15.04.2014) перереєстрація
медичні (15.04.2021)
біологічні (29.06.2021)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.04.2021)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.04.2021)
225 - Медична психологія (15.04.2021)
227 - Терапія та реабілітація (15.04.2021)
228 - Педіатрія (15.04.2021)
229 - Громадське здоров’я (15.04.2021)
091 - Біологія та біохімія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19328-9128 ПР від 13.09.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-4117(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-1295(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал «Репродуктивна ендокринологія» - це сучасний погляд не тільки на акушерсько-гінекологічні проблеми в розрізі ендокринологічної патології, але і на проблеми планування сім'ї, перспективи розвитку плода, проблеми андрологического і урологічного профілю та ін Безсумнівним пріоритетом для видання є упор на клінічну доказову базу , алгоритми діагностики, лікування і профілактики, надання максимальної кількості корисної науково-практичного матеріалу.

Journal "Reproductive Endocrinology" is a modern look not only at the obstetric and gynecological problems in the context of endocrine diseases, but also on family planning problems and prospects for development of the fetus, and urological problems of andrologic profile and other top priorities for the publication of an emphasis on the clinical evidence base, diagnostic algorithms, treatment and prevention, and provide the maximum amount of useful scientific and practical materials.

Журнал «Репродуктивная эндокринология» - это современный взгляд не только на акушерско-гинекологические проблемы в разрезе эндокринологической патологии, но и на проблемы планирования семьи, перспективы развития плода, проблемы андрологического и урологического профиля и др. Несомненным приоритетом для издания является упор на клиническую доказательную базу, алгоритмы диагностики, лечения и профилактики, предоставление максимального количества полезного научно-практического материала.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Universal Impact Factor (UIF)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
International Scientific Indexing (ISI)
Western Theological Seminary
Bishop Grosseteste University Library
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(050)233-33-83
FAX:
trilist_mag@ukr.net,anastasia.bogatska@journals.uran.ua
вул. Б. Хмельницького, 42, м. Київ, Україна, 01030