РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Рибогосподарська наука України
Fisheries Science of Ukraine
Рыбохозяйственная наука Украины
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут рибного господарства НААН
Науки:
сільськогосподарські (06.11.2014) перереєстрація
біологічні (06.11.2014) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (17.03.2020)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20934-10734ПР від 18.08.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-9581(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2075-1508(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує статті з різних аспектів рибогосподарської науки. Журнал має такі рубрики: Актуальні проблеми та перспективи; Біоресурси та екологія водойм; Технології в аквакультурі; Селекція, генетика та біотехнології; Корми та годівля; Фізіологія та біохімія Іхтіопатологія; Пропозиції виробництву; Економіка; Сторінка молодого вченого; Критика і бібліографія; Хроніка; Ювілеї.

The Journal publishes papers on various aspects of fisheries science. The Journal has following sections: Actual Problems and Prospects; Bioresources and Ecology of Water Bodies; Technologies in Aquaculture; Selection, Genetics and Biotechnology; Feeds and Feeding; Physiology and Biochemistry; Ichthyopathology; Propositions for Production; Economics; Young Scientist Page; Criticism and Bibliography; Chronicle; Anniversary.

Журнал публикует статьи по различным аспектам рыбохозяйственной науки. Журнал имеет следующие рубрики: Актуальные проблемы и перспективы; Биоресурсы и экология водоемов; Технологии в аквакультуре; Селекция, генетика и биотехнологии; Корма и кормление; Физиология и биохимия; Ихтиопатология; Предложения производству; Экономика; Страница молодого ученого; Критика и библиография; Хроника; Юбилеи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
CrossRef
The Digital Object Identifier (DOI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
ResearchGate
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044) 227-01-86,+38(094) 827-01-86
fsu.journal@gmail.com
Контактна особа Колесник Наталія Леонідівна
«Рибогосподарська наука України», Інститут рибного господарства НААН, вул. Обухівська, 135, м. Київ-164, Україна, 03164