ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Селекція і насінництво
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Науки:
сільськогосподарські (29.12.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (15.10.2019)
Спеціальності:
201 - Агрономія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21732-11632 ПР від 24.11.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1026-9959(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-7510(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, біотехнології, геноміки, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення, сортознавства, рослинництва, роботи, виконані на міждисциплінарних стиках та інші, пов’язані з проблемами селекції і насінництва польових, овочевих, плодових культур.

The collection publishes experimental and review articles on breeding and genetics, biotechnology, genomics, physiology, seed industry, seed research, plant genetic resources, variety research, plant production, works performed at the confluence of different disciplines, and other articles related to challenges in breeding and seed production of field, vegetable and fruit crops.

В сборнике публикуются экспериментальные и обзорные статьи по вопросам селекции и генетики, биотехнологии, геномики, физиологии, семеноводства, семеноведения, генетических ресурсов растений, сортоведения, растениеводства, работы, выполненные на междисциплинарных стыках и другие, связанные с проблемами селекции и семеноводства полевых, овощных, плодовых культур.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
General Impact Factor (GIF)
Academic Research Index (ResearchBib)
Journal Index
WorldCat
Center for Research Libraries (GLOBAL RESOURCES NETWORK)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0572) 90-02-80,+38 0964034323
FAX: +38(057) 779-84-17
yuriev1908publisher@gmail.com,nvasko1964@gmail.com
Редколегія збірника «Селекція і насінництво», Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, пр. Московський, 142, м. Харків-60, Харківська область, 61060, Україна