ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут економіки промисловості НАН України
НАН України
Науки:
економічні (21.11.2013)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16139-4611Р від 20.11.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2220-7961(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН України та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, щодо найважливіших проблем розвитку промисловості та підприємств України на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в умовах поглиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурентного середовища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання інформаційних ресурсів, удосконалення кредитування виробництва, проблеми управління на підприємствах, регулювання виробництва.

Представлены результаты научных исследований, проведенных в ИЭП НАН Украины и других академических институтах, а также вузах, по важнейшим проблемам развития промышленности и предприятий Украины на современном этапе. Рассматриваются актуальные вопросы промышленной политики в условиях углубления мировых интеграционных процессов, формирования конкурентной среды, перехода к инновационной стратегии развития, использования информационных ресурсов, совершенствования кредитования производства, проблемы управления на предприятиях, регулирования производства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-80-72
FAX:
admin@econindustry.org
01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.