ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Студії мистецтвознавчі
Researches of Fine Arts
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України
Науки:
мистецтвознавство (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6784 від 16.12.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-6875(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Латинська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного образотворчого, архітектурного мистецтва; публікуються результати досліджень творчості окремих мистців, архівні матеріали, дискусії, спогади про колег, бібліографічні огляди та рецензії.

The issues of the theory, methodology, history and modern condition of a native and foreign fine, decorative and architectural arts are independently presented in the journal. The results of investigations on creative work of separate artists, archives materials, discussions, memoirs about the colleagues, bibliographical surveys and reviews are represented as well.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 279-45-22
FAX:
redaktsiia@etnolog.org.ua
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4