РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал сучасних проблем токсикології
Ukraine Journal of Modern Problems of toxicology
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України"
Науки:
медичні (04.07.2014) перереєстрація
біологічні (04.07.2014) перереєстрація
медичні (11.07.2019)
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (11.07.2019)
091 - Біологія та біохімія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23693-13533 ПР від 10.01.2019 р.

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-4570(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-9165(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

сучасні проблеми медичної, екологічної, промислової та регуляторної токсикології, харчової та хімічної безпеки

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 258-32-90,38(044) 259-76-28,38(044) 256-93-35,38(044) 259-76-28
FAX: 38(044) 259-76-28
toxproblem@gmail.com
ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", вул. Героїв Оборони, 6, 03680, м. Київ-127