ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Східний Світ
The World of the Orient
останнє оновлення 29-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
Науки:
історичні /07.00.02, 07.00.05, 07.00.06, 09.00.11, 26.00.05 / (12.05.2015) перереєстрація
історичні (07.04.2022)
філологічні (07.04.2022)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (07.04.2022)
35 - Філологія (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15802-4274 ПР від 28.09.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1608-0599(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1682-5268(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Східний світ" - щоквартальний науковий журнал, видається Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Вітаються також публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу.

The journal publishes articles on topical issues of the past and present of the Orient, Oriental languages and literatures, Ukrainian contacts with the Oriental countries, bibliographic surveys and reviews, as well as information about scientific conferences. Also the publications dedicated to the Crimean studies, Caucasian studies, African studies and Eastern Diasporas in different parts of the world are welcome. Original articles of Ukrainian and foreign authors as well as the translations of historical, religious and literary monuments of the Orient are published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Slavic Humanities Index (посилання)
CrossRef (посилання)
British Library's Electronic Table of Contents (ETOC) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Zeitschriftendatenbank (ZDB) (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
EuroPub (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Отрощенко
Іванна Віталіївна
Otroshchenko
Ivanna
доктор наук (історичні), старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Сучасного сходу, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0003-3508-7954, Scopus ID 57210594468
Заступник Головного Редактора
Бубенок
Олег Борисович
Bubenok
Oleg
доктор наук (історичні), професор, завідувач відділу Євразійського степу, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0104-6081, Scopus ID 56409921800
Хамрай
Олексій Олександрович
Khamray
Oleksiy
доктор наук (філологічні), старший науковий співробітник, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0003-1343-5460
Секретар
Мусійчук
Вікторія Анатоліївна
Musiychuk
Victoria
кандидат наук (філологічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-4456-4487, ResearcherID: U-8342-2017
Член Редколегії
Богомолов
Олександр Вікторович
Bogomolov
Oleksandr
кандидат наук (філологічні), старший науковий співробітник, Директор інституту Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, завідувач відділу сучасного Сходу, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-7422-0167
Вовін
Олександр Володимирович
Vovin
Alexander
доктор філософії (філологічні), професор, директор з досліджень (Directeur d'études) Центру лінгвістики Східної Азії, Вища школа соціальних наук, Ecole des hautes études en science sociaes (EHESS)), член Європейської академії наук (Academia Europaea), Франція, Париж, h-index 5, ResearcherID: R-3836-2019, Scopus ID 25222304300
Дрига
Ірина Миколаївна
Dryga
Iryna
кандидат наук (філологічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-1885-8000
Дрор
Ольга
Dror
Olga
доктор філософії (історичні), асоційований професор факультету історії, Коледж вільних мистецтв при Техаському університеті A & M, (Texas A&M University), США, Колледж-Стейшн,, США, Техас, h_index 3, Scopus ID 15750474800
Кемпер
Міхаель
Kemper
Michael
доктор філософії (історичні), професор Університету Амстердаму , директор Амстердамської школи регіональних, транснаціональних та європейських досліджень (ARTES) гуманітарного факультету,, Нідерланди, Амстердам, h_index 7, ORCID: orcid.org/0000-0002-6676-9563, Scopus ID 35979149700
Кіктенко
Віктор Олексійович
Kiktenko
Viktor
доктор наук (філософські), старший науковий співробітник, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0078-4285, ResearcherID: T-9201-2017
Кочубей
Юрій Миколайович
Kochubey
Yuriy
кандидат наук (філологічні), старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-4791-2352
Мавріна
Ольга Степанівна
Mavrina
Olga
кандидат наук (історичні), старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0001-5812-2164
Ольмез
Мегмед
Ölmez
Mehmet
доктор філософії (філологічні), професор факультету філології, Стамбульський університет (İstanbul Üniversitesi),, Туреччина, ORCID: orcid.org/0000-0001-6422-954X, ResearcherID: AAD-4163-2020, Scopus ID 57202400959
Радівілов
Даніїл Анатолійович
Radivilov
Danylo
кандидат наук (історичні), старший науковий співробітник, заступник директора Інституту, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0692-1666
Смолій
Валерій Андрійович
Smoliy
Valeriy
доктор наук (історичні), професор, директор інституту, Інститут історії НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-7656-5505, Академік НАН України
Тарасенко
Микола Олександрович
Tarasenko
Mykola
доктор наук (історичні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0001-6779-2258
Яворська
Галина Михайлівна
Yavorska
Galina
доктор наук (філологічні), професор, головний науковий співробітник, державний експерт. Національний інститут стратегічних досліджень, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0001-7731-4786, Scopus ID 5753800000
Ламажаа
Чіміза Кудер-ооловна
Chimiza
Lamazhaa
доктор наук (філософські), заступник директора з наукової роботи, Інститут фундаментальних і прикладних досліджень Московського гуманітарного університету, Російська Федерація, Москва, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1813-3605, ResearcherID: L-2536-2016, Scopus ID 57202546919
Гасанли
Джаміль Поладхан огли
Hasanli
Jamil
доктор наук (історичні), професор, науковий співробітник, Міжнародний науковий центр імені Вудро Вілсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США, Вашингтон, ORCID: orcid.org/0000-0001-6844-1812, Scopus ID 57204776115
Хвальков
Євген Олександрович
Khvalkov
Evgeny
доктор філософії (історичні), доцент, доцент історичного факультету, Національний дослідницький університет “Вища школа економіки”, Російська Федерація, Санкт-Петербург, ORCID: orcid.org/0000-0003-3688-7638, ResearcherID: B-6319-2011, Scopus ID 57185797100

Контактні дані

(044) 278-76-52,(044) 279-99-71
FAX:
shidnyj.svit@gmail.com
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, к. 226