ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Сходознавство
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
Науки:
історичні /07.00.02, 07.00.05, 07.00.06, 09.00.11, 26.00.05 / (12.05.2015) перереєстрація
історичні (02.07.2020) перереєстрація
історичні (29.06.2021)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (02.07.2020) перереєстровано
032 - Історія та археологія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15900-4372 ПР від 08.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1682-671X(print) наклад: 50
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8712(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць «Сходознавство» публікуються статті, присвячені актуальним проблемам історії та сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу. Вітаються також публікації із кримських студій, кавказознавства, африканістики, сучасного стану східних діаспор у різних куточках світу.

The collection of scholarly papers publishes articles on topical issues of the past and present of the Orient, Oriental languages and literatures, Ukrainian contacts with the Oriental countries. The publications also may be dedicated to the Crimean, Caucasian and African studies as well as to the Asian Diasporas in different parts of the world.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Slavic Humanities Index (посилання)
CrossRef (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Zeitschriftendatenbank (ZDB) (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Вертієнко
Ганна Володимирівна
Vertiienko
Hanna
кандидат наук (історичні), науковий співробітник відділу Євразійського степу Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-2104-0058
Член Редколегії
Бейнс
Джон
Baines
John
доктор філософії (історичні), Віце-Президент Британської Академії Британська Академія (British Academy), Великобританія, Оксфорд
Біляєва
Світлана Олександрівна
Bilyayeva
Svitlana
доктор наук (історичні), професор, професор Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Україна, Київ
Богомолов
Олександр Вікторович
Bogomolov
Oleksandr
кандидат наук (філологічні), старший науковий співробітник, Директор Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-7422-0167
Бубенок
Олег Борисович
Bubenok
Oleg
доктор наук (історичні), професор, завідувач відділу Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0104-6081
Вдовченков
Євген Вікторович
Vdovchenkov
Evgeny
кандидат наук (історичні), доцент, завідувач кафедри археології та Стародавнього світу Південний федеральний університет (Ростов-на-Дону), РФ, Ростов-на-Дону, ORCID: orcid.org/0000-0003-0160-8520
Головко
Олександр Борисович
Holovko
Oleksandr
доктор наук (історичні), професор, Професор Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна, Київ
Кіктенко
Віктор Олексійович
Kiktenko
Viktor
доктор наук (філософські), старший науковий співробітник, завідувач відділу Азіатсько-тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0078-4285
Лукашевич
Адам Тадеуш
Łukaszewicz
Adam
доктор філософії (історичні), професор, професор Варшавський університет, Інститут археології, Республіка Польща, Варшава
Мавріна
Ольга Степанівна
Mavrina
Olga
кандидат наук (історичні), старший науковий співробітник, вчений секретар Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0001-5812-2164
Маравелія
Алісія
Maravelia
Alicia
доктор філософії (історичні), професор Грецький інститут єгиптології, Грецька Республіка, Афіни
Нівинський
Анджей
Niwiński
Andrzej
доктор філософії (історичні), професор Варшавський університет, Інститут археології, Республіка Польща, Варшава
Отрощенко
Іванна Віталіївна
Otroshchenko
Ivanna
доктор наук (історичні), старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0003-3508-7954
Полідович
Юрій Богданович
Polidovych
Yurii
кандидат наук (історичні), провідний науковий співробітник Музей історичних коштовностей України – філіал Національного музею історії України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0003-0113-6746
Радівілов
Данило Анатолійович
Radivilov
Daniyil
кандидат наук (історичні), старший науковий співробітник, заступник директора з наукових питань Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0002-0692-1666
Рахно
Костянтин Юрійович
Rakhno
Kostyantyn
доктор наук (історичні), Науковий співробітник Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному; Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Україна, Опішня, ORCID: orcid.org/0000-0002-0973-3919, ResearcherID: ResearcherID: B-8738-201
Тарасенко
Микола Олександрович
Таrаsеnkо
Mykola
доктор наук (історичні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0001-6779-2258
Тортіка
Марія Валеріївна
Tortika
Maria V.
доктор наук (історичні), професор Харківська державна академія культури, Кафедра історії, музеєзнавства та пам’яткознавства, Україна, Харків, ORCID: orcid.org/0000-0001-9674-5629
Феодоров
Іоана
Feodorov
Ioana
доктор філософії (історичні), Науковий співробітник Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії, Румунія, Бухарест
Хамрай
Олексій Олександрович
Khamray
Oleksiy
доктор наук (філологічні), старший науковий співробітник, завідувач відділу Близького Сходу Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Україна, Київ, ORCID: orcid.org/0000-0003-1343-5460

Контактні дані

38(044) 278-76-52,38(044) 279-99-71
FAX:
skhodoznavstvo@gmail.com
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 206