РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки
Taurida Scientific Herald. Series: Rural Sciences
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Науки:
сільськогосподарські (21.12.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (14.05.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
201 - Агрономія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020) відмовлено у фаховості
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020) відмовлено у фаховості
207 - Водні біоресурси та аквакультура (17.03.2020) відмовлено у фаховості
101 - Екологія (14.05.2020)
201 - Агрономія (14.05.2020)
202 - Захист і карантин рослин (14.05.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (14.05.2020)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24814-14754ПР від 31.05.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 2-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-0099(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-6102(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Землеробство, рослинництво, овочевництво та баштанництво, тваринництво, кормо виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції, меліорація і родючість ґрунтів, екологія, іхтіологія та аквакультура, економічні науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

505183718,(0552) 414421,(0552) 416216,38 (050) 518-37-18
FAX:
office@ksau.kherson.ua
73006, Херсонська область, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, ДВНЗ "ХДАУ"