ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем виховання НАПН України
Науки:
педагогічні (12.05.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
231 - Соціальна робота (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20149- 9949 ПР від 06.08.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-3778(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-0361(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» забезпечує сприятливі умови для розроблення й оприлюднення концептуальних і теоретико-технологічних засад розвитку виховання підростаючої особистості, діяльності різних інституцій в цьому напрямі, а також для конструктивного аналізу досягнень наукових шкіл, кафедр, лабораторій.

The collection of scientific works "Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education" provides favorable conditions for the conceptual theoretic and technological principles of education to be developed and made public, achievements of different institutions in this direction to be highlighted, results of scientific schools, chairs, laboratories to be constructively analyzed.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)440-61-28,(044)455-53-38
FAX:
ipv.apnu@live.ru ipv2@ukr.net
вул. М.Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна