ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Теорія оптимальних рішень
Теория оптимальных решений
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Науки:
фізико-математичні (06.11.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17198-5968Р від 27.10.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-5619(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами прийняття оптимальних рішень. Розглядаються задачі лінійного, опуклого, дискретного, стохастичного програмування, теорії графів, теорії оптимального керування, теорії ігор, математичної економіки, фінансової математики, комбінаторики.

Приводятся результаты исследований, связанных с проблемами принятия оптимальных решений. Рассматриваются задачи выпуклого, дискретного, стохастического программирования, теории графов, теории оптимального управления, финансовой математики, теории дифференциальных игр.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 5264178,38 044 5262178
FAX:
aik@icyb.kiev.ua,kvn_ukr@yahoo.com
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, ГСП, Київ-187, 03680, Україна